Liike tekee fiksuksi!

Tänään enemmän kuin koskaan PUKY® 60v sitten syntynyt filosofia on ajankohtainen. Kehittyvistä ja teknologiaa täynnä olevista elämäntyyleistä huolimatta useat lapset kärsivät fyysisten aktiviteettien puuttesta. 
PUKY® on lapsen kehityksessä mukana taaperon varhaisista liikkeistä nuoren itsenäiseen tieliikenteessä liikkumiseen.
Liikkumiseen joka on hauskaa ja joka harjoittaa itseluottamusta siinä missä fyysisiä taitojakin.

Liike tekee fiksuksi ja tukee lapsesi kehitystä ainutlaatuisella tavalla. Lapsen tiettyjen liikkeiden harjoittaminen tuo mukanaan myös älyllisten ja sosiaalisten kykyjen kehitystä.
Tue lapsesi halua liikkeeseen ja jaa hänen ilonsa kehityksestä, jonka hän tekee lähes automaattisesti.
Laadukaat PUKY® tuotteet auttavat sinua tukemaan lapsesi kehitystä !

Kehitysvaiheet: PUKY:n® vaihemalli

Vaihe 1

Nykyajan lapset haluavat olla aktiivisia ja päästä itse liikkumaan. Yksinkertaiset liikkeet - esimerkiksi maasta ylös nouseminen johtaa vaativampiin liikkeisiin hauskanpidon lomassa.

Vaihe 2

Leikkien maailmaan tutustuminen vanhempien ja muiden lasten kanssa kehittää aivoja.
Lapsesi voi liikkua ja harjoittaa käsien ja jalkojen koordinaatiota sekä tasapainon hallintaa.

Vaihe 3

Lapset kasvavat koko ajan luovemmiksi ja toimivat useammissa rooleissa leikkiessään muiden lasten kanssa.
Heidän fyysiset kyvyt kehittyvät enemmän heidän toimiessaan itsevarmemmin ja itsenäisemmin.
Onnistuminen luo onnistumisia.

Vaihe 4

Miksi, minkä takia?
Lapset tutkivat maailmaa, ajattelevat analyyttisesti ja oppivat ratkomaan ongelmia. Samalla kun he oppivat kaikki tärkeät liikesarjat, he voivat toimia itsenäisemmin ja ovat paremmin valmiita siirtymään oikeaan liikenteeseen.